Θέλει ο Θεός να ευημερήσω;

Οι άνθρωποι έχουν την ιδέα ότι τα πνευματικά πράγματα είναι ξεχωριστά από τα υλικά. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι πνευματικοί νόμοι διέπουν τα υλικά πράγματα. Ένα Πνεύμα (ο Θεός) δημιούργησε όλη την ύλη.

Έτσι, οι νόμοι της ευημερίας θα λειτουργήσουν για όποιον πληροί τις βιβλικές απαιτήσεις για να περπατήσει σε αυτούς. Το θέλημα του Θεού σχετικά με την οικονομική ευημερία και την αφθονία αποκαλύπτεται ξεκάθαρα στη Βίβλο.

Ο Θεός πάντα υποσχέθηκε: «Εάν είστε πρόθυμοι και υπάκουοι, θα φάτε το καλό της γης» (Ησαΐας 1:19). Καταλάβετε όμως, ότι το να είσαι πρόθυμος σημαίνει κάτι περισσότερο από το να λες απλώς, «Λοιπόν, Κύριε, αν θέλεις να ευημερώ, θα ευημερήσω». Το να είσαι πρόθυμος σημαίνει ότι εφαρμόζεις τη δύναμη της θέλησής σου και την αποφασιστικότητά σου να λάβεις με πίστη αυτό που έχει υποσχεθεί ο Θεός, όσο αδύνατες κι αν φαίνονται οι περιστάσεις. Και γιατί θέλει ο Θεός να ευημερούμε; Η Αγία Γραφή λέει: «Αυτός που έκλεψε ας μην κλέβει πια, αλλά μάλλον ας κοπιάζει, δουλεύοντας με τα χέρια του το καλό, για να πρέπει να δώσει σε αυτόν που έχει ανάγκη» (Εφεσίους 4:28).

Όλος ο σκοπός για κερδοφόρα εργασία και ευημερία είναι να πάρουμε τους νόμους του Θεού και να ευημερήσουμε με αυτούς και μετά να κάνουμε κάτι για τη φτώχεια στον υπόλοιπο κόσμο. Μερικοί πλούσιοι δεν θέλουν να κάνουν τίποτα παρά να παραμείνουν πλούσιοι. Αλλά αν απλώσετε το χέρι και κηρύξετε το ευαγγέλιο σε έναν αναγεννημένο άνδρα στην Αφρική, έχει κάποια ελπίδα για πρώτη φορά στη ζωή του. Μαθαίνει ότι ο Θεός θέλει να ευημερήσει αυτόν και τον λαό του. Για τον πεινασμένο, αυτό δεν σημαίνει Cadillac! Σημαίνει ότι ο Θεός θα του δείξει πώς να βρέχει στο καμένο έδαφος του.

Το ευαγγέλιο όχι μόνο δίνει στους ανθρώπους ελπίδα για τη βασιλεία που θα έρθει, αλλά μέσω του Ιησού και του μηνύματος ότι ο Θεός θέλει να ευημερήσει τον λαό Του, δίνει στους ανθρώπους ελπίδα εδώ και τώρα! Το θέλημα του Θεού είναι η ευημερία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *